JSME MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TŘEBOŇSKO O.P.S.

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla založena v roce 2004.

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla založena v roce 2004.

Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.

V roce 2005 a 2006 se podařilo MAS Třeboňsko o.p.s. obstát v konkurenci dalších MAS z celé ČR a rozdělit na svém území finanční prostředky na jistě kvalitní a přínosné projekty. Celkem bylo podpořeno 5 projektů za více než 11 mil. Kč, z toho dotace činila 6 mil Kč.

V období 2007 - 2014 MAS Třeboňsko realizvala Strategický plán LEADER s názvem Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013, v jehož rámci podpořila celkem 106 projektů s alokací více než 47 milionů Kč.