Milan Urban Macho

... pletení z loubku

Zpracování borových loubků mělo v okolí Suchdola velice rozvinutou tradici. Výrobě se věnovala celá řada rodin, mezi nimi dědeček František Veit, jeho manželka a několik bratrů. Právě jejich prostřed- nictvím Milan Urban Macho již od mládí postupně získával všechny potřebné znalosti spojené s přípravou a pletením z loubků. Především je to výběr vhodné suroviny - borovic rostoucích na zdejších písčitých pů- dách, jejich kácení, štípání a uskladnění ve vodní lázni. Velkou zručnost a cvik vyžaduje též štípání jednot- livých tenkých loubků a především jejich splétání do podoby několika různých druhů košů, košíků a nůší. Na nich je nejlépe vidět pečlivost a řemeslný um, který je pro výrobky této rodinné dílny charakteristický.